nika.informacie.sk
Domov Teóia Cvičenia História Testy
Domov
Teória
Cvičenia
História
Kronika
Pre učiteľov
Zenit
Katalógy
Testy
 
Táto stránka vznikla ako Stredoškolská odborná činnosť žiakov SPŠE Piešťany. Obsahuje teóriu a cvičenia k predmetu elektronika. Nerobíme si nároky na úplnosť a dokonalosť.
 
 
Kniha návštev
 
 
Sutaz mladych elektronikov
1. medzinárodné finále technickej súťaže mladých elekronikov
ZENIT

Industry EXPO Bratislava 20. – 21. 2. 2008

U príležitosti medzinárodného veľtrhu priemyseľných technológií Industry Expo Bratislava 20. - 21. februára 2008 zorganizovala Slovenská spoločnosť elektronikov súťaž "Prvé medzinárodné finále technickej súťaže mladých elektronikov. Organizátorom súťaže, zastupujúcim Spoločnosť slovenských elektronikov, boli Ing. Peter Žúbor a Ing. Miroslav Kohút.

Z našej školy boli vybraní štyria reprezentanti - Martin Jambor, Jozef Humaj, Marek Štefkovič (všetci z 3B) a Matej Mandúch (4C).

Naša škola oficiálne oslovila aj družobnú  SŠEIŘ v Rožnove pod Radhoštěm a vďaka pochopeniu vedenia SŠEIŘ a najmä vďaka organizačným schopnostiam ing. Františka Kandrnala získala záväzný prísľub účasti tímu z Rožnova na danom podujatí. Ku dobrým vzťahom našich škôl ako samozrejmosť patrila aj ponuka bezplatného ubytovania a stravy pre účastníkov podujatia na noc z 19.2. na 20.2 na našom DM.

Rožnovskí študenti dorazili do Piešťan rýchlikom 19.2. v podvečer a presunuli sa na náš DM, kde mali zabezpečené ubytovanie aj večeru. Batožinu našich aj rožnovských študentov naložil ing. Hrčka ráno na DM a zabezpečil jej odvoz do Bratislavy. Toto veľmi uľahčilo presun študentov rýchlikom. Do Bratislavy sme cestovali už spoločne s rožnovskými študentmi.

Samotná súťaž prebiehala v areáli Incheby  9:00 do 17:00, slávnostné vyhlásenie víťazov potom bolo o 20:00 na otváracej recepcii veľtrhu.

Súťaže sa pôvodne mali zúčastniť tímy z Rakúska, z Maďarska, Českej republiky a zo Slovenska. Napokon zo zahraničných účastníkov dorazili iba študenti z Rožnova pod Radhoštěm, výpravy z Maďarska ani z Rakúska napokon nedorazili. Súťažiaci boli posilnení o študentov z dvoch bratislavských SPŠE (Hálova a Adlerova) z Bratislavy, definitívny počet súťažiacich bol 21.

Súťaž pozostávala z dvoch častí: teoretického testu a praktickej časti – zostavenie výrobku zo stavebnice a prebiehala priamo v areáli výstaviska v samostatnej uzatvorenej miestnosti . V prestávkach medzi jednotlivými časťami súťaže mali študenti čas na prehliadku expozícií jednotlivých vystavovateľov. Obed bol zabezpečený priamo na výstavisku v réžii slovenskej spoločnosti elektronikov. Garantom praktickej časti bol náš bývalý študent, t.č. študent FEI STU Bratislava, Tomáš Pavlíček.

Hodnotenie pozostávalo z nasledovných zložiek: Teoretický test, čas dokončenia praktickej časti, funkčnosť výrobku, kvalita prevedenia spájkovania a prevedenie celého výrobku. Hodnotiteľská porota pracovala v zložení: Doc. Ing. Miloslav Hruškovic, PhD.; Ing. František Kandrnal, Heinrich Kreuzer, Tomáš Pavlíčkek

Poradie medzi 5 a 15. miestom boli vyhodnotené v mieste súťaže, prvých päť miest bolo vyhodnotených na slávnostnej recepcii pri slávnostnom otvorení veľtrhu.


Výprava rožnovských študentov dosiahla fenomenálny úspech a obsadila prvé tri miesta:

1. miesto Jan Cedrych SŠIEŘ Rožnov 85b

2. miesto Petr Štipek SŠIEŘ Rožnov 84b

3. miesto Radek Majer SŠIEŘ Rožnov 84b

4. a 5. miesto obsadili študenti z bratislavských SPŠE

4. miesto  Marek  Gašparík  SPŠE Hálova  83b

5. miesto Mário   Hodas    SPŠE K. Adlera 83b

Naši študenti obsadili 7., 9., 10 a 12. miesta so ziskom 81 (Mandúch, 7. miesto) až 76 (Štefkovič, 12. miesto) bodov. Aj keď sa neumiestnili na popredných mistach, v priemere sa naši študenti umiestnili v prvej polovici súťažiacich.

Neplánovaným spestrením záveru súťaže bolo zhodnotenie kvality spájkovania na  študentmi zhotovených plošných spojoch automatickým testovacím systémom MIRTEC MV 2-HTL, vďaka ochote inžinerov firmy ABE TEC z Pardubíc. Firemný stánok s testermi sa nachádzal niekoľko krokov od miesta konania súťaže a inžinieri firmy súhlasili s prekalibrovaním jedného z testerov na parametre ručne osadeného plošného spoja vyrobeného súťažiacimi. Automatická kontrola plošných spojov ovšem prebehla už mimo oficiálnej súťaže.

V prestávkach medzi jednotlivými kolami súťaže mali študenti možnosť prezrieť si expozície vystavovateľov. Výstava mala široký záber od elektroniky, výpočtovej techniky, automatizácie a telekomunikačnej techniky až po chemicko-technologické a strojárske exponáty. Medzi vystavovateľmi sme objavili aj dvoch našich absolventov –  Vladimíra Helíka (firma ZKL Považská Bystrica) a Tomáša Izsmána (firma I TelCom), obidvaja sa radi prihlásili ku svojej "alma mater" a pozdravujú všetkých vyučujúcich...

Veľký záujem študentov vzbudila možnosť nechať si vypáliť laserom vlastné logo priamo na kryt notebooku a tým si ho prakticky neodstrániteľne „podpísať“, čo významne znižuje možnosť jeho predaja „pod rukou“ po prípadnej krádeži. Ďaľším zaujímavým exponátom , ktorý zaujal viacerých študentov, bol osobný elektromobil.

Po ukončení súťaže a slávnostnom vyhodnotení víťazov sme opustili výstavisko a autami sme boli dopravení do Svätého Jura pri Bratislave, kde sme boli ubytovaní v romantickom horskom hoteli Eva.

Vo štvrtok po raňajkách sme sa za dramatických okolností dopravili na železničnú stanicu, odkiaľ sme odcestovali do Bratislavy. Objemnú batožinu so zdrojmi, spájkovačkami a elektronickými meracími zariadeniami sme zanechali v úschovni na hl. stanici  a presunuli sa na výstavisko Incheby. Šťastne napokon dorazili aj "stratené duše", ktoré v bludných uličkách Sv. Jura našiel a autobusom na Inchebu dopravil ing. Tříska.

Záver podujatia patril exkurzii po historickom centre Bratislavy:  Z monumentálneho mosta SNP sme obdivovali mohutný tok Dunaja aj siluetu Bratislavského hradu, uličkami starého mesta sme vystúpili na hrad a z hradieb pozerali bratislavskú panorámu, zostúpili sme do uličiek starého mesta a okolo Národného divadla, historickej radnice sme prešli popod Michalskú bránu a napokon sledovali výmenu stráží pred Grassalkovičovým palácom. Odtiaľ za 20 minút sme dorazili na Hlavnú stanicu, kde nás už čaka rýchlik smer Piešťany. Naši rožnovskí priatelia pokračovali do Púchova a potom ďalej na Moravu.

Akcia sa napokon veľmi vydarila,  aj keď naši študenti nepatrili ku víťazom. Keďže deklarovaným cieľom nebol "boj na ostrie spájkovačky", ale  lepšie vzájomné spoznanie našich a rožnovských študentov a posilnenie vzájomnej spolupráce, splnila akcia hlavný účel.

Takto boli vnímané hlavné prínosy aj zo strany vedenia rožnovskej výpravy.

  Ing. Jaromír Tříska

       3.3. 2008

Fotoreportáž zo súťaže


 
by SkAzY 2006 (xskazy@orangemail.sk)