nika.informacie.sk
Domov Teóia Cvičenia História Testy
Domov
Teória
Cvičenia
História
Kronika
Pre učiteľov
Zenit
Katalógy
Testy
 
Táto stránka vznikla ako Stredoškolská odborná činnosť žiakov SPŠE Piešťany. Obsahuje teóriu a cvičenia k predmetu elektronika. Nerobíme si nároky na úplnosť a dokonalosť.
 
 
Kniha návštev
 
 
Teória

Všetky dokumenty sú uložené vo formáte Adobe PDF a Microsoft Word (*.DOC). Doporučujeme však prezerať dokumenty vo formáte Adobe PDFz dôvodu kratšieho sťahovania.

Súbory PDF (Portable Document File) si môžete prezrieť za pomoci programu Adobe Acrobat Reader, ktorý sa dá bezplatne stiahnuť z domovskej stránky spoločnosti Adobe.


Súbory vo formáte Adobe PDF

Komplexné práce

Súčiastky Obvody
1
Lineárne súčiastky elektronických obvodov
2 Pasívny obvodový prvok
3 Odporník
4 Označovanie odporníkov
5 Odporníky s viac ako dvoma vývodmi
6 ODPORNÍKY - trochu inak
7 Odporníky - ešte trochu inak
8 Kondenzátor
9 Menovitá hodnota kondenzátora
10 Označovanie kondenzátorov
11 Cievka
12 Transformátor
13 Vlastný a nevlastný polovodič
14 Vlastný (intrinzický) polovodič
15 Nevlastný polovodič
16 PN Priechod
17 Vytvorenie priechodu PN
18 PN priechod v priepustnom smere
19 PN priechod v závernom smere
20 Polovodičové diódy
21 Označovanie diód
22 Hrotová dióda
23 Germániové diódy s privareným zlatým hrotom
24 Zenerova dióda
25 Usmerňovacie diódy
26 Tranzistor
27 Označovanie tranzistorov
28 Činnosť bipolárneho tranzistora typu P-N-P
29 Činnosť bipolárneho tranzistoru typu N - P - N
30 Základné zapojenia tranzistora
31 Rozbor jednotlivých zapojení tranzistora
32 Zapojenie so spoločným emitorom
33 Zapojenie so spoločným kolektorom
34 Zvyškový prúd tranzistora
35 Vplyv teploty na vlastnosti tranzistora
36 Unipolárne Tranzistory
37 DIAK
38 Tyristor
39 Princíp činnosti tyristoru
40 Triak
41 Varistor
42 Súčiastky riadené teplom
43 Súčiastky riadené svetlom
44 Fotorezistor
45 Fotodióda
46 Fototranzistor
47 Elektroluminiscenčná dióda
48 Elektronické zobrazovacie zariadenia
49 Najdôležitejšie vlastnosti zobrazovacích jednotiek
50 Zobrazovacie jednotky s vopred vytvorenými znakmi
51 Optrón
52 Súčiastky riadené magnetickým poľom
53 Príčiny vzniku Hallovho napätia
54 Piezolelektrické kryštálové jednotky
55 Sila elektrického poľa
56 Praktické vyhotovenie
57 L A S E R Y
58 Lasery - trochu inak
59 Optické káble
1.1
Zosilňovače triedy A

1.2
Zosilňovač triedy B

1.3
Zosilňovače triedy C

1.4
Zosilňovače triedy AB

1.5
Základné parametre zosilňovačov

1.7
Tranzistorový zosilňovač

1.8
Fázový posun

1.9
Spätná väzba v zosilňovačoch

2.0
Vplyv spätnej väzby na napäťové zosilnenie

2.1
Príklady spätnej väzby

2.2
Väzby medzi zosilňovacími stupňami

2.4
Kapacitná väzba medzi zosilňovacími stupňami

2.5
Rezonančná väzba

2.6
Výkonové zosilňovače

2.7
Základné zapojenie jednočinného výkonového zosilňovača

2.8
Dvojčinný výkonový zosilňovač

2.9
Zosilňovač s integrovaným obvodom

3.0
Zosilňovač s elektrónkou

3.1
Analógové integrované obvody

3.2
Operačné zosilňovače

3.3
Základné zapojenia

3.4
Sumačný zosilňovač (sumátor)

3.5
Neinvertujúci zosilňovač

3.6
Impedančný menič

3.7
Integračný zosilňovač (integrátor)

3.8
Derivačný zosilňovač

3.9
Diferenčný zoslilňovač

4.0
Komparačný zosilňovač - komparátor

4.1
O S C I L Á T O R Y

4.2
Základné druhy oscilátorov

4.3
K L O P N É O B V O D Y

4.4
Druhy klopných obvodov

4.5
Astabilný klopný obvod

4.6
Monostabilné a bistabilné klopné obvody

4.7
ČÍSLICOVÉ MERACIE PRÍSTROJE

4.8
Blokové zapojenia A/č s pílovitým priebehom napätia

4.9
Oscilátory a generátory

5.0
Číselné sústavy

5.1
Tranzistor ako spínací prvok

5.2
Číslicové integrované obvody

5.3
Boolovská algebra

5.4
Číslicový signál v logickom obvode

5.5
Realizácia číslicových obvodov

5.6
Obvod DTL

5.7
Obvod ECL

5.8
Obvod IIL

5.9
Mikroelektronika

6.0
Výroba PN priechodov

6.1
Planárna technológia

6.2
Logické obvody

6.3
Kódery a dekodéry

7.0
Číslicová technika

7.1
Sekvenčné obvody

7.1.1
Obecná charakteristika

7.1.2
Bistabilné klopné obvody

7.1.3
Monostabilné klopné obvody

7.1.4
Astabilné klopné obvody

7.1.5
Synchrónne a asynchrónne

7.1.6
Pamäte

7.1.7
Registre

7.1.8
Čítače

7.1.9
Hradlové polia druhej a tretej generácie

7.1.10
Sekvenčné obvody vo VHDL

7.2
Zbernice

7.2.1
Princí spoločnej zbernice

7.2.2
Trojstavová zbernica

7.2.3
Zbernice s otvoreným kolektorom


Súbory vo formáte Microsoft Word (*.DOC)

Súčiastky Obvody
1
Lineárne súčiastky elektronických obvodov
2 Pasívny obvodový prvok
3 Odporník
4 Označovanie odporníkov
5 Odporníky s viac ako dvoma vývodmi
6 ODPORNÍKY - trochu inak
7 Odporníky - ešte trochu inak
8 Kondenzátor
9 Menovitá hodnota kondenzátora
10 Označovanie kondenzátorov
11 Cievka
12 Transformátor
13 Vlastný a nevlastný polovodič
14 Vlastný (intrinzický) polovodič
15 Nevlastný polovodič
16 PN Priechod
17 Vytvorenie priechodu PN
18 PN priechod v priepustnom smere
19 PN priechod v závernom smere
20 Polovodičové diódy
21 Označovanie diód
22 Hrotová dióda
23 Germániové diódy s privareným zlatým hrotom
24 Zenerova dióda
25 Usmerňovacie diódy
26 Tranzistor
27 Označovanie tranzistorov
28 Činnosť bipolárneho tranzistora typu P-N-P
29 Činnosť bipolárneho tranzistoru typu N - P - N
30 Základné zapojenia tranzistora
31 Rozbor jednotlivých zapojení tranzistora
32 Zapojenie so spoločným emitorom
33 Zapojenie so spoločným kolektorom
34 Zvyškový prúd tranzistora
35 Vplyv teploty na vlastnosti tranzistora
36 Unipolárne Tranzistory
37 DIAK
38 Tyristor
39 Princíp činnosti tyristoru
40 Triak
41 Varistor
42 Súčiastky riadené teplom
43 Súčiastky riadené svetlom
44 Fotorezistor
45 Fotodióda
46 Fototranzistor
47 Elektroluminiscenčná dióda
48 Elektronické zobrazovacie zariadenia
49 Najdôležitejšie vlastnosti zobrazovacích jednotiek
50 Zobrazovacie jednotky s vopred vytvorenými znakmi
51 Optrón
52 Súčiastky riadené magnetickým poľom
53 Príčiny vzniku Hallovho napätia
54 Piezolelektrické kryštálové jednotky
55 Sila elektrického poľa
56 Praktické vyhotovenie
57 L A S E R Y
58 Lasery - trochu inak
59 Optické káble
1.1
Zosilňovače triedy A
1.2
Zosilňovač triedy B
1.3
Zosilňovače triedy C
1.4
Zosilňovače triedy AB
1.5
Základné parametre zosilňovačov
1.7
Tranzistorový zosilňovač
1.8
Fázový posun
1.9
Spätná väzba v zosilňovačoch
2.0
Vplyv spätnej väzby na napäťové zosilnenie
2.1
Príklady spätnej väzby
2.2
Väzby medzi zosilňovacími stupňami
2.4
Kapacitná väzba medzi zosilňovacími stupňami
2.5
Rezonančná väzba
2.6
Výkonové zosilňovače
2.7
Základné zapojenie jednočinného výkonového zosilňovača
2.8
Dvojčinný výkonový zosilňovač
2.9
Zosilňovač s integrovaným obvodom
3.0
Zosilňovač s elektrónkou
3.1
Analógové integrované obvody
3.2
Operačné zosilňovače
3.3
Základné zapojenia
3.4
Sumačný zosilňovač (sumátor)
3.5
Neinvertujúci zosilňovač
3.6
Impedančný menič
3.7
Integračný zosilňovač (integrátor)
3.8
Derivačný zosilňovač
3.9
Diferenčný zoslilňovač
4.0
Komparačný zosilňovač - komparátor
4.1
O S C I L Á T O R Y
4.2
Základné druhy oscilátorov
4.3
K L O P N É O B V O D Y
4.4
Druhy klopných obvodov
4.5
Astabilný klopný obvod
4.6
Monostabilné a bistabilné klopné obvody
4.7
ČÍSLICOVÉ MERACIE PRÍSTROJE
4.8
Blokové zapojenia A/č s pílovitým priebehom napätia
4.9
Oscilátory a generátory
5.0
Číselné sústavy
5.1
Tranzistor ako spínací prvok
5.2
Číslicové integrované obvody
5.3
Boolovská algebra
5.4
Číslicový signál v logickom obvode
5.5
Realizácia číslicových obvodov
5.6
Obvod DTL
5.7
Obvod ECL
5.8
Obvod IIL
5.9
Mikroelektronika
6.0
Výroba PN priechodov
6.1
Planárna technológia
6.2
Logické obvody
6.3
Kódery a dekodéry

 

 
by SkAzY 2006 (xskazy@orangemail.sk)