nika.informacie.sk
Domov Teóia Cvičenia História Testy
Domov
Teória
Cvičenia
História
Kronika
Pre učiteľov
Zenit
Katalógy
Testy
 
Táto stránka vznikla ako Stredoškolská odborná činnosť žiakov SPŠE Piešťany. Obsahuje teóriu a cvičenia k predmetu elektronika. Nerobíme si nároky na úplnosť a dokonalosť.
 
 
Kniha návštev
 
 
Pamätnica k 40. výročiu SPŠE Piešťany

Príhovor riaditeľky školy:

Príhovor riaditeľky školy (28,5kB, pdf)


Pozdravné listy:

Predseda TSK Ing. T. Mikuš (28,6kB, pdf)

Primátor mesta Piešťany (37,0kB, pdf)

Družobná škola z Rožňova pod Radhoštem (39,2kB, pdf)


Charakter školy, formy štúdia, odbory:

Zakladné údaje o škole (182kB, pdf)

História školy (156kB, pdf)

Riaditelia SPŠE (139kB, pdf)

Výchovné poradenstvo (470kB, pdf)

Primárna protidrogová prevencia (22,8kB, pdf)

Rada školy (35,8kB, pdf)

Domov mládeže (65,1kB, pdf)

Školská jedáleň (19,6kB, pdf)

Vynovená školská jedáleň

Infomácie predsedov PK:

Elektrotechnika (472kB, pdf)

Výpočtová technika (32,9kB, pdf)

Technické vybavenie školy výpočtovou technikou (65,6kB, pdf)

Slovenský jazyk a literatúra (29,1kB, pdf)

Cudzie jazyky (20,5kB, pdf)

Prírodoveda (91,8kB, pdf)

Strojníctvo (28,8kB, pdf)

Ekonomika (26,9kB, pdf)

Prax (26,8kB, pdf)

Telesná výchova (322kB, pdf)

Spomienky:

Spomienky Dpt. J. Müllera (8,06MB, pdf)

Spomienky PhDr. E. Kočvarovej (27,4kB, pdf)

Spomienky Ing. M. Čemešovej (28,2kB, pdf)

Spomienky pána J. Drahovského (41,1kB, pdf)

Spomienky Ing. K. Kunovského (32,5kB, pdf)


Zoznamy študentov a zamestnancov:

Naše rovy (38,2kB, pdf)

Zoznamy žiakov:

1969/1970 (21,2kB, pdf), 1970/1971 (21,4kB, pdf), 1971/1972 (24,2kB, pdf), 1972/1973 (22kB, pdf), 1973/1974 (23,1kB, pdf), 1974/1975 (22,7kB, pdf), 1975/1976 (20,9kB, pdf), 1976/1977 (27,5kB, pdf), 1977/1978 (24,6kB, pdf), 1978/1979 (22,1kB, pdf), 1979/1980 (23,3kB, pdf), 1980/1981 (22,3kB, pdf), 1981/1982 (18,1kB, pdf), 1982/1983 (25,1kB, pdf), 1983/1984 (23,2kB, pdf), 1984/1985 (23,6kB, pdf), 1985/1986 (24,6kB, pdf), 1986/1987 (23,6kB, pdf), 1987/1988 (24,2kB, pdf), 1988/1989 (22,8kB, pdf), 1989/1990 (22,8kB, pdf), 1990/1991 (23,8kB, pdf), 1991/1992 (24,1kB, pdf), 1992/1993 (23,5kB, pdf), 1993/1994 (23,4kB, pdf), 1994/1995 (16,1kB, pdf), 1995/1996 (22,8kB, pdf), 1996/1997 (23,5kB, pdf), 1997/1998 (23,3kB, pdf), 1998/1999 (22,7kB, pdf), 1999/2000 (24,4kB, pdf), 2000/2001 (22,9kB, pdf), 2001/2002 (22,3kB, pdf), 2002/2003 (15,2kB, pdf), 2003/2004 (24,9kB, pdf), 2004/2005 (17,0kB, pdf), 2005/2006 (22,2kB, pdf), 2006/2007 (22,8kB, pdf), 2007/2008 (23,1kB, pdf), 2008/2009 (37,4kB, pdf)

Zoznamy bývalých zamestnancov:

Učitelia (23,5kB, pdf), Vychovávatelia (19,2kB, pdf), Školská jedáleň (20,8kB, pdf), THP (23,9kB, pdf)

Zoznamy súčasných zamestnancov:

Učitelia (21,9kB, pdf), Vychovávatelia (11,6kB, pdf), Školská jedáleň (18,3kB, pdf), THP (18,6kB, pdf), Fotografie (473kB, pdf)


Školské výpočtové stredisko:

Školské výpočtové stredisko (178kB, pdf)

Spravodaj I. (5,22MB, pdf), Spravodaj II. (6,45MB, pdf), Spravodaj III. (6,26MB, pdf), Spravodaj IV. (6,71MB, pdf)


Záujmová činnosť na škole:

Krúžová činnosť (24,3kB, pdf)

Z tvorby našich žiakov (24,9kB, pdf)

Školská televízia Astra (148kB, pdf)

Folklórny súbor Slnečnica (2,81MB, pdf)

Krúžok Break-dance (161kB, pdf)

Pomoc Slobode zvierat (166kB, pdf)


Prezentácie SPŠE:

Prezentácia o škole 1 (103MB, pps)

Prezentácia o škole 2 (13,6MB, pps)

Výpočtová technika (2,38MB, pps)


Kronika:

Kronika

Fotogaléria

Školské časopisy

www.spsepn.edu.sk

nika.informacie.sk

Filmy z histórie školy:

Video SPŠE Piešťany v roku 2006 (281MB, vob)

10. výročie SPŠE Piešťany 1978 (81,8MB, wmv)

1. máj 1978 (67,7MB, wmv)

 
by SkAzY 2006 (xskazy@orangemail.sk)