nika.informacie.sk
Domov Teóia Cvičenia História Testy
Domov
Teória
Cvičenia
História
Kronika
Pre učiteľov
Zenit
Katalógy
Testy
 
Táto stránka vznikla ako Stredoškolská odborná činnosť žiakov SPŠE Piešťany. Obsahuje teóriu a cvičenia k predmetu elektronika. Nerobíme si nároky na úplnosť a dokonalosť.
 
 
Kniha návštev
 
 
Untitled Document
Zenit

neoficiálny dokument
Členovia organizačných výborov a odborných hodnotiacich porôt pre XXII. ročník súťaží ZENIT v mikroelektronike a programovaní a pre VII. ročník súťaže ZENIT v strojárstve

MIKROELEKTRONIKA:
A. Organizačný výbor:
1. Ing. Zoltán Keszegh
2. Ing. Miroslav Kohút
3. Ing. Peter Žúbor
predseda,SPŠ,Petofiho 2,945 50 Komárno
člen, Slovenská spoločnosť elektronikov, Wolkerova 4, 851 01 Bratislava
člen, SPŠE Piešťany, Nám. SNP 8, 921 69 Piešťany
B. Odborná hodnotiaca porota:
1. Ing. Pavol Mádel
2. Ing. Pavol Bahník
3. Doc.Ing. Rudolf Volner PhD
4. Ing. Ivan Géci
5. Ing. Ľuboš Oravec
predseda, SPŠ,Nivy 2, 927 00 Šaľa
člen, ZSŠ Stará Turá, Športová 1, 916 01 Stará Turá
člen, Smreková 23, 010 01 Žilina,/ĆVUT Praha/
člen, SOUE,Ľ.Podjavorinskej 22,080 05 Prešov
člen, SOUE.,Rybničná 59,831 07 Bratislava

PROGRAMOVANIE:
A. Organizačný výbor:
1. Ing. Adrianna Mezeiová
2. Ing. Jozef Jančík
3. Ing. Jozef Jakubec
predseda,SPŠ ,Petofiho 2,945 50 Komárno
člen, ŠVS, Bernolákova 14, 921 69 Piešťany
člen, Metodicko-pedag. centrum, Tomášikova 4, 820 09 Bratislava
B. Odborná hodnotiaca porota:
1. Ing. Peter Kalasi
2. RNDr.Marcel Laurinec
3. Ing. Ladislav Staroň
4. RNDr. Ondrej Demáček
5. Ing. Marián Nedelský
predseda,Univ. J.Selyeho,Ul.roľníckej školy 1519,945 01 Komárno
člen,Gymnázium,Štefánikova 16, 940 61 Nové Zámky
člen, ŠVS, Hurbanova 6, 031 01 Lipt. Mikuláš
člen, Gymnázium J. Hronca, Novohradská 1, 800 00 Bratislava
člen, Gymnázium, Masarykova 1, 071 80 Michalovce

STROJÁRSTVO:
A. Organizačný výbor:
1. Ing. Peter Majer
2. Ing. Jozef Porubčan
3. Eva Bugajová
predseda,SOUE,Bratislavská cesta 10,945 25 Komárno
člen, SOUEaS,Nová 9,921 01,Piešťany
člen,ŠIOV,Bellova 54/a,831 01 Bratislava
B. Odborná hodnotiaca porota:
1. Doc.Ing. Peter Kotras CSc.
2. Ing. Jarmila Tóthová
3. Ing. Vladimír Kopernický
4. Ing. Ľubomír Sitár
5. Ing. Július Kobulský
predseda, STU MTF, katedra tvárnenia, J. Bottu 23, 917 24 Trnava
člen, Metodicko-pedag. centrum, Tomášikova 4, 820 09 Bratislava
člen, Metodicko-pedag. centrum, Exnárova 20, 820 12 Bratislava
člen, Združená str. škola drevárska,Lučenecká cesta 2193,960 01 Zvolen
člen, Metodicko-pedag. centrum, T. Ševčenka 11, 080 43 Prešov

Piešťany 27.7.2004

Ing. Jozef Jančík v.r.
predseda SK Zenit

 

 
by SkAzY 2006 (xskazy@orangemail.sk)